W związku ze zmianą lokalizacji antykwariatu możliwość składania zamówień została czasowo wstrzymana.
W sprawie skup książek i płyt prosimy o kontakt telefoniczny / przesłanie zdjęć mms tel. 535 012 882 lub o przesłanie zdjęć / listy na maila: info@bookway.pl Pozdrawiamy serdecznie

Polityka reklamacji i zwrotów

Gwarancja z tytułu rękojmi

Każdy produkt i usługa objęte są gwarancją z tytułu rękojmi, jeśli nie spełniają warunków zawartych w ofercie (niezgodność z umową). Każda pozycja prezentowana na stronie ma określony stan fizyczny, a wady (jeśli występują) wymienione są w uwagach. Jeśli pozycja posiada nieopisane wady lub wady ukryte Klient może odesłać zakupiony produkt i odstąpić od umowy lub prosić o obniżenie ceny. Klient może również ubiegać się o doprowadzenie pozycji do stanu zgodnego z umową poprzez wymianę lub naprawę. Czas na reklamację z tytułu rękojmi to jeden rok.
Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni.
Kontakt w sprawie reklamacji: info@bookway.pl, tel. 514 113 128 | MitKsiążki.pl s.c. ul. Jaracza 42/22, Łódź 90-252

Prawo odstąpienia od umowy zakupu

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Wykonanie w pełni zamówionej usługi odbioru książek i płyt pozbawia Zamawiającego prawa do odstąpienia od umowy odbioru książek / płyt.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas MitKsiążki.pl s.c. ul. Jaracza 42/22, Łódź 90-252, tel. 514113128 e-mail: info@bookway.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza (wzór poniżej) odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres MitKsiążki.pl s.c. ul. Jaracza 42/22, Łódź 90-252, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

WZÓR

Dnia ________________

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

MitKsiążki.pl s.c.
ul. Jaracza 42/22, Łódź 90-252
tel. 514113128
e-mail: info@bookway.pl

 

Ja/My(*)____________________________ niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy / usługi(*)________________________________________________

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ____________________________
Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ______________________________
Adres konsumenta(-ów) __________________________________________________________________________
 

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

___________________________________________________

(*) Niepotrzebne skreślić.