Regulamin serwisu Bookway.pl

- Postanowienia ogólne -

Serwis pod domeną bookway.pl prowadzony przez firmę zwaną dalej MitKsiążki.pl s.c. działalność gospodarcza zarejestrowana przez Prezydenta Miasta Łodzi pod numerem 63693 oraz 66763 NIP 7252032919, REGON 100957752. Siedziba firmy: Łódź 90-003, ul. Juliana Tuwima 16/7U

- Warunki dokonywania zakupów -

MitKsiążki.pl s.c prowadzi sprzedaż produktów oraz realizuje usługę odbioru książek/płyt za pomocą sklepu internetowego dostępnego pod adresem bookway.pl

Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Usługobiorcę do komputera, przeglądarki internetowej oraz dostęp do internetu.

- Oferta i realizacja zakupów -

Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Zamawiający składając zamówienie, przesyła za pośrednictwem strony Bookway.pl ofertę zawarcia umowy sprzedaży wybranych towarów.

Każda płatność zrealizowana przez Klienta - z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia - stanowi do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia.

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności towarów.

Zawierając umowę sprzedaży z MitKsiążki.pl s.c. Klient wyraża zgodę na otrzymanie dowodu zakupu (faktury) drogą elektroniczną zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.). Faktura w formie papierowej może zostać przesłana Klientowi na jego prośbę złożoną Sprzedającemu przed dokonaniem zakupu.

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu, wybór formy płatności i sposobu przesłania lub odbioru wybranego produktu bądź produktów.

Wszystkie ceny podawane w sklepie bookway.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) wraz z należnymi podatkami.

Cennik oraz termin dostawy dostępny jest na stronie https://bookway.pl/cennik-przesylek. Koszt dostawy jest wliczany proporcjonalnie w cenę zakupionych pozycji.

- Odbioru książek i płyt przeznaczonych do sprzedaży w Bookway.pl -

Informacja zawarta na stronie Bookway.pl o usłudze odbioru książek / płyt do sprzedaży stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

Zamawiający przesyłając zamówienie składa ofertę na usługę odbioru książek / płyt. Każda płatność zrealizowana przez Klienta stanowi do momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przedpłatę na poczet wykonania zamówienia.

Potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji jest przesłanie przez MitKsiążki.pl s.c. na e-mail Zamawiającego druków na paczkę/-ki.

Oferowane książki i płyty muszą być zgodne z wymaganiami zamieszczonymi na stronie https://bookway.pl/skup-ksiazek

Usługa odbioru przeznaczona jest dla osób pełnoletnich a sprzedawane książki i płyty muszą być wyłączną własnością Zamawiającego i nie mogą być obciążone prawami osób trzecich. Usługa odbioru książek / płyt poprzez stronę Bookway.pl przeznaczona jest wyłącznie dla osób fizycznych.

Zamawiający może wybrać odbiór standard bez darmowego zwrotu niezaakceptowanych pozycji za 1 zł lub odbiór ze zwrotem za 15 zł (paczka do max 15 kg.)

Zamawiającemu udzielany jest rabat 100% na wybraną formę przesłania książek / płyt pod warunkiem przekazania wskazanej w zamówieniu ilość pozycji, które nie będą odbiegać w rażący sposób od wytycznych zawartych na stronie bookway.pl/skup-ksiazek

Zamawiający poda prawidłowe dane niezbędne do wykonania usługi. Do paczki/-ek dołączy podpisaną umowę kupna-sprzedaży przesłaną na adres e-mail zamawiającego.

- Reklamacje -

Zamawiający ma prawo, żądać doprowadzenia reklamowanego produktu (-ów) oraz usług do stanu zgodnego z umową, ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny lub może odstąpić od umowy i otrzymać zwrot kosztów za zmówienie. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres:

MitKsiążki.pl s.c.,

ul. Juliana Tuwima 16/7U

90-003 Łódź

lub e-mail: info@bookway.pl.

Reklamacje rozpatrywane są maksymalnie do 14 dni.

- Odstąpienie od umowy -

Mają Państwo prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy zakupu towarów i kart podarunkowych wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.  Zamawiający usługę odbioru ma prawo odstąpić od niej bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy. Wykonanie w pełni zamówionej usługi odbioru książek i płyt pozbawia Zamawiającego prawa do odstąpienia od umowy odbioru książek / płyt.

- Kontakt w sprawie odstąpienia, reklamacji i zwrotów -

MitKsiążki.pl s.c.

ul. Juliana Tuwima 16/7U

90-003 Łódź 

e-mail: info@bookway.pl

tel: 514 113 128

 

- Postanowienia końcowe -

MitKsiążki.pl s.c zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wypełniając formularz z danymi zamawiającego wyrażasz zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane przetwarzane w celu realizacji i rozliczenia zamówienia to: adres e-mail, imię i nazwisko, adres dostawy / odbioru książek, numer telefonu, data urodzenia (usługa odbioru książek) oraz opcjonalnie adres do faktury).

Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia dowodu zakupu i prowadzenia sprawozdawczości finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W związku z wykonaniem umowy zabezpieczone dane są przechowywane na serwerach hostingowych, na których znajduje się oprogramowanie sklepu oraz oprogramowanie zarządzające procesem obsługi zamówienia. Dane udostępniane są wybranemu przez Klienta operatorowi pocztowemu w celu dostarczenia przesyłki z zamówionym produktem lub zrealizowania usługi odbioru książek / płyt.

Dane niezbędne do prowadzenia sprawozdawczości finansowej przechowywane będą przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym zgodnie z wymogiem prawnym. Dane niezbędne do wykonania umowy przechowywane będą przez okres zgodny z wymogami prawnymi przedawnienia roszczeń. 

Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Zmiany lub modyfikacje danych osobowych można przeprowadzić kontaktując się z obsługą serwisu.

MitKsiążki.pl s.c.

ul. Juliana Tuwima 16/7U

90-003 Łódź 

e-mail: info@bookway.pl

tel: 514 113 128

Dane dotyczące numeru karty płatniczej i rachunku bankowego, nie są znane MitKsiążki.pl s.c. Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych odpowiednich banków lub firmy Tpay.com (Krajowy Integrator Płatności S.A) i Paypal

Informacje handlowe zamieszczone na stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie artykuły Kodeksu Cywilnego.