W związku ze zmianą lokalizacji antykwariatu możliwość składania zamówień została czasowo wstrzymana.
W sprawie skup książek i płyt prosimy o kontakt telefoniczny / przesłanie zdjęć mms tel. 535 012 882 lub o przesłanie zdjęć / listy na maila: info@bookway.pl Pozdrawiamy serdecznie

Regulamin serwisu Bookway.pl

- Postanowienia ogólne -

Serwis pod domeną bookway.pl prowadzony przez firmę zwaną dalej MitKsiążki.pl s.c. działalność gospodarcza zarejestrowana przez Prezydenta Miasta Łodzi pod numerem 63693 oraz 66763 NIP 7252032919, REGON 100957752. Siedziba firmy: Łódź 90-252, ul. Jaracza 42/22

- Warunki dokonywania zakupów -

MitKsiążki.pl s.c prowadzi sprzedaż produktów książek/płyt za pomocą sklepu internetowego dostępnego pod adresem bookway.pl

Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Usługobiorcę do komputera, przeglądarki internetowej oraz dostęp do internetu.

- Oferta i realizacja zakupów -

Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Zamawiający składając zamówienie, przesyła za pośrednictwem strony Bookway.pl ofertę zawarcia umowy sprzedaży wybranych towarów.

Każda płatność zrealizowana przez Klienta stanowi do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia.

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności towarów.

Zawierając umowę sprzedaży z MitKsiążki.pl s.c. Klient wyraża zgodę na otrzymanie dowodu zakupu (faktury) drogą elektroniczną zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.). Faktura w formie papierowej może zostać przesłana Klientowi na jego prośbę złożoną Sprzedającemu przed dokonaniem zakupu.

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów.

Wszystkie ceny podawane w sklepie bookway.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) wraz z należnymi podatkami.

Cennik oraz termin dostawy dostępny jest na stronie https://bookway.pl/cennik-przesylek. Koszt dostawy jest wliczany proporcjonalnie w cenę zakupionych pozycji.

- Reklamacje -

Zamawiający ma prawo, żądać doprowadzenia reklamowanego produktu (-ów) oraz usług do stanu zgodnego z umową, ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny lub może odstąpić od umowy i otrzymać zwrot kosztów za zmówienie. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres:

MitKsiążki.pl s.c.,

ul. Jaracza 42/22

90-252 Łódź

lub e-mail: info@bookway.pl.

Reklamacje rozpatrywane są maksymalnie do 14 dni.

- Odstąpienie od umowy -

Mają Państwo prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy zakupu towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. 

- Kontakt w sprawie odstąpienia, reklamacji i zwrotów -

MitKsiążki.pl s.c.

ul. Jaracza 42/22

90-252 Łódź 

e-mail: info@bookway.pl

tel: 514 113 128

 

- Postanowienia końcowe -

MitKsiążki.pl s.c zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wypełniając formularz z danymi zamawiającego wyrażasz zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane przetwarzane w celu realizacji i rozliczenia zamówienia to: adres e-mail, imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu oraz opcjonalnie adres do faktury.

Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia dowodu zakupu i prowadzenia sprawozdawczości finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W związku z wykonaniem umowy zabezpieczone dane są przechowywane na serwerach hostingowych, na których znajduje się oprogramowanie sklepu oraz oprogramowanie zarządzające procesem obsługi zamówienia. Dane udostępniane są wybranemu przez Klienta operatorowi pocztowemu w celu dostarczenia przesyłki z zamówionym produktem.

Dane niezbędne do prowadzenia sprawozdawczości finansowej przechowywane będą przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym zgodnie z wymogiem prawnym. Dane niezbędne do wykonania umowy przechowywane będą przez okres zgodny z wymogami prawnymi przedawnienia roszczeń. 

Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Zmiany lub modyfikacje danych osobowych można przeprowadzić kontaktując się z obsługą serwisu.

MitKsiążki.pl s.c.

ul. Jaracza 42/22

90-252 Łódź 

e-mail: info@bookway.pl

tel: 514 113 128

Dane dotyczące numeru karty płatniczej i rachunku bankowego, nie są znane MitKsiążki.pl s.c. Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych odpowiednich banków lub firmy Tpay.com (Krajowy Integrator Płatności S.A) i Paypal

Informacje handlowe zamieszczone na stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie artykuły Kodeksu Cywilnego.